Door Redactie op 10 augustus 2017

Keurmerk voor toegankelijkheid voor woonwijkcentrum Holdert in Emmen

Woonwijkcentrum Holdert in Emmen, onderdeel van Treant Zorggroep, heeft onlangs het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid ontvangen. Volgens het bedrijf ‘Ongehinderd’, dat de keuring verrichtte, is het voor het eerst dat een centrum voor wonen en zorg voor hoofdzakelijk ouderen zich heeft laten keuren op toegankelijkheid.


Holdert

Holdert is een gebouw van 7 verdiepingen met 78 zorgappartementen en 42 verpleeghuiskamers. Rondom Holdert staan 119 aanleunwoningen. Er zijn onder meer een restaurant, winkel en kapsalon.

Toegankelijkheid
Het streven is gericht op een zo goed mogelijke toegankelijkheid voor iedereen. Op de website van ‘Ongehinderd’ verklaarde een medewerker van Holdert: “Je probeert overal rekening mee te houden maar het blijkt toch dat je kleine dingen over het hoofd ziet. Deze kleine dingen hebben we zo snel mogelijk aangepakt.”

Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid
Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid is te beschouwen als een tussenstap. Het voldoen aan het keurmerk wil zeggen dat de instelling in belangrijke mate toegankelijk is voor mensen met een beperking. Het keurmerk is in het algemeen het hoogst haalbare in bestaande gebouwen, die zo veel mogelijk worden aangepast aan de eisen van toegankelijkheid.

Integrale Toegankelijkheidsstandaard
Bij nieuwbouw en grootscheepse renovatie wordt vaak de Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITS) toegepast. Die is opgesteld door PBTconsult en stelt hogere eisen aan de mate van toegankelijkheid dan het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid.

Lees het artikel “Treant-locatie Holdert zet de toon en scoort op toegankelijkheid” op de website van Trant Zorggroep.

Lees ook het artikel ‘Drents overzicht van toegankelijke locaties gewenst’ op onze website.