19 december 2016

Jaarverslag 2016 Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe heeft zich in 2016 wederom verdiept in een reeks van onderwerpen, waar ook mensen van 65 jaar en ouder mee te maken hebben of krijgen. Het jaarverslag 2016 bevat een overzicht van de belangrijkste onderwerpen, die tot standpunten van en activiteiten door de werkgroep hebben geleid.

De leden van de werkgroep kijken met voldoening terug op een actief jaar. Ondanks het pijnlijke verlies door het overlijden van Menno Hilverts en het vertrek wegens verhuizing van Ria Besselink. Daartegenover staat, dat Trijni van der Sluis en Geert Boksem tot de werkgroep zijn toegetreden.

Lees het jaarverslag 2016 met foto’s (7 bladzijden)