Impressie van de bijeenkomsten voor oudere leden in Drenthe

Door Redactie op 28 november 2017

Dit jaar werden twee bijeenkomsten van oudere leden uit heel Drenthe gehouden, met als speciale gasten Anne Doornbos, Ali Edelenbosch, Roelie Goettsch, Bernhard Hanskamp, Lutz Jacobi en Rudy Rabbinge. In een ‘impressie’ wordt een indruk gegeven van de opvattingen van de gasten en van de discussies die daarover werden gevoerd. De organisatoren kunnen terugzien op twee geslaagde bijeenkomsten.

Voorop gesteld: deze bijeenkomsten zijn er in de eerste plaats voor ontmoeting en gezelligheid, maar bieden ook gelegenheid voor informatie en discussie over interessante onderwerpen.

De eerste bijeenkomst op 3 april
Rudy Rabbinge sprak over de sociaal-democratie met dit keer de nadruk op het democratische aspect. Hij vond dat de aandacht daarvoor wat verwatert, niet alleen in het landelijke debat, maar ook binnen de PvdA.
Roelie Goettsch vertelde over het project 100 jaar vrouwenkiesrecht van Provinciale Staten van Drenthe. Het driejarige project is niet alleen een viering van de verworvenheden 100 jaar geleden, maar wil ook vrouwen aanmoedigen vaker politiek actief te zijn. Maar hoe bereiken we dat?
Ali Edelenbosch zorgde als gespreksleider voor een goed verloop van de bijeenkomst.

De tweede bijeenkomst op 16 oktober
Gespreksleider Anne Doornbos zorgde voor een bijzondere opening van de bijeenkomst. Hij sprak in het Drents over de Drentse taal en het Huus van de Taol, dat opkomt voor het Drents.
Bernhard Hanskamp hield een inleiding over de rol van sociaaldemocratische bestuurders in Drenthe, die er mede voor gezorgd hebben dat de ontwikkeling van Drenthe na de Tweede Wereldoorlog anders is verlopen dan in naburige provincies.
Lutz Jacobi onderbrak haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden om de aanwezigen aan te sporen maatregelen te nemen om wateroverlast door o.a. de toename van de neerslag tegen te gaan.

Lees de uitgebreide impressie van beide bijeenkomsten, met foto’s

Meer foto’s zijn op de website van Flickr te zien; de bovenste 29 foto’s zijn genomen tijdens de bijeenkomsten dit jaar.

Vervolg
De eerste bijeenkomst kreeg nog een vervolg. Zes leden kwamen nadien bijeen om te spreken over de staat van de PvdA en over hoe het nu verder zou moeten gaan met de partij. Dit heeft geleid tot het artikel “Solidariteit, emancipatie en empathie: daar gaat het om” op de website.