Door Redactie op 18 mei 2016

Impressie van bijeenkomst op 18 april van oudere leden in Drenthe

Opnieuw een geslaagde bijeenkomst op 18 april jl. van oudere leden van de PvdA in Drenthe. Met o.a. Rudy Rabbinge en Hans Hornstra, die spraken over resp. de wereldvoedselvoorziening en Nei Naoberschap in Gees. Een impressie van de bijeenkomst – met foto’s – is in de bijlage opgenomen.

De bijeenkomst in een notendop
De voedselproductie is in omvang en kwaliteit in de afgelopen eeuw in het Westen gigantisch vooruitgegaan. De bevolking in grote delen van Azië is nu met een inhaalrace bezig, terwijl Afrika aan het begin van de weg omhoog staat. Nederland heeft erg veel kennis in huis over de verbetering van de voedselproductie. Deze deskundigheid wordt op vele plaatsen in de wereld ingezet en hoogleraar Rudy Rabbinge is op dit moment de meest vooraanstaande Nederlandse deskundige op dit gebied. Hij is te gast en vertelt erover.

Hans Hornstra, tot vorig jaar Statenlid, is één van de initiatiefnemers van Nei Naoberschap in Gees, bedoeld om waar nodig hulp te bieden aan inwoners van Gees. Hans vertelt enthousiast over de opzet van deze coöperatie.

Benno Reerink meldt hoe het gaat met het in contact brengen van vluchtelingen van het AZC Oranje met inwoners van Drenthe.

Albert Huizing doet verslag over hoe het staat met de provinciale notitie Sociaal beleid.

Lees de Impressie van de bijeenkomst van 18 april

Meer foto’s zijn te vinden op Flickr. De nummers van de foto’s liggen tussen IMG_0819  en IMG_0885; in totaal gaat het om 24 foto’s.

De uitnodiging met nadere gegevens over de bijeenkomst is hier te lezen.