Door Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe op 3 september 2015

Groot onderzoek naar voorkomen van ouderenmishandeling

Wij zijn ingenomen met het besluit van Staatssecretaris Van Rijn om een groot onderzoek te laten verrichten naar de omvang en de verschillende vormen van zeer kwalijke bejegening van ouderen tot aan mishandeling toe. Het is voor veel ouderen moeilijk dat gedrag uit eigen beweging ter sprake te brengen en tegen te gaan, met alle emotionele gevolgen van dien. Wij hopen dat straks de uitkomst van dat onderzoek, waar de NOS vandaag over bericht, aanleiding geeft tot nader maatschappelijk debat en passende maatregelen.

Een eerdere schatting van de rijksoverheid gaat er van uit dat er jaarlijks 200.000 mensen van 65 jaar en ouder mishandeld worden. Onder mishandeling verstaat het rijk niet alleen lichamelijke en psychische mishandeling, maar ook financiële uitbuiting, verwaarlozing en seksueel misbruik.

Recent bracht het Sociaal en Cultureel Planbureau op verzoek van de Staatssecretaris een rapport uit waarin de bestaande kennis over ouderenmishandeling vergaard is. Dit is de opmaat geworden voor het onderzoek dat hij nu in gang heeft gezet.

Lees het bericht van de NOS

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Lees over de samenstelling van de werkgroep

Meer over Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe