Door Albert Huizing op 21 december 2015

Gast van de Staten

Op 16 december waren ruim 20 leden van de Partij van de Arbeid, gewest Drenthe, Gast van de Staten. Het is een naam voor een initiatief van de Drentse Staten om burgers te informeren over wat de  provincie nu precies doet en wat de rol is van de Statenleden daarin. Natuurlijk werd ook ingegaan op de vraag  hoe bereikbaar Statenleden eigenlijk zijn. Onderdeel van het gastheerschap is een mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding door het provinciehuis, dan wel de Statenvergadering later op de middag te bezoeken.

We werden ontvangen door PvdA statenlid Roelie Goettsch en het CU statenlid Harm Henk Veldsema (foto hieronder).
Roelie en Harm Henk (949 x 811)
Zij vertelden wat hen heeft gedreven om politiek actief te worden en zich kandidaat te stellen voor het statenlidmaatschap. Natuurlijk werd ook ingegaan op de historie van het bestuur in Drenthe en de huidige werkwijze van de Drentse Staten.

Uitleg (800 x 369)

Er werd een toelichting gegeven op de agenda van de Statenvergadering voor die middag. Eén onderwerp – het transferium bij De Punt – gaf al aanleiding voor een korte, felle, onderlinge discussie tussen de gasten. Oud-Statenleden die in de groep aanwezig waren, lieten daarin blijken de kunst van het debat nog niet te zijn verleerd.
Later op de middag bleek dat dit een opwarmertje was geweest voor de discussie in de Staten. In het echt dus.

Bijzonder was het kerstoptreden van het koor Enjoy en de kerstmarkt in de ontvangstzaal.

Het nuttigen van een warme lunch in de hal van het provinciehuis rondde het formele deel van de middag af.
Lunch (948 x 590)

Veel gasten bezochten daarna de Statenvergadering, kennelijk enthousiast  geworden door het debatje eerder.

Meer foto’s zijn te vinden op onze Facebookpagina.

N.B. De foto’s komen groter op het scherm door er op te klikken.

Albert Huizing

Albert Huizing

Maak kennis met Albert Huizing “Ik ben in 1942 geboren en opgegroeid in het veenkoloniale deel van de gemeente Emmen. Mijn hele werkzame leven heb ik  gewerkt bij die gemeente onder andere in de stads- en wijkvernieuwing. Een jaar voor mijn pensionering in 2004 werd ik gekozen als lid van provinciale staten voor de PvdA.

Meer over Albert Huizing