Door Redactie op 25 augustus 2015

Drenthe toegankelijker maken voor minder mobiele inwoners en toeristen

Er wordt in Drenthe steeds meer rekening gehouden met de verminderde mobiliteit van een deel van de bevolking en van toeristen. Nu het aandeel ouderen in Drenthe snel toeneemt en mensen ook langer zelfstandig blijven wonen is het zaak gebouwen en de openbare ruimte in ruimere mate toegankelijk te maken. Dan wordt het ook aanlokkelijker voor minder mobiele mensen van elders om hun vakantie in Drenthe door te brengen. Hoe kunnen we dit aanpakken? Wij bespreken op 27 oktober in Westerbork met Drentse PvdA-leden waarmee de toegankelijkheid in Drenthe verder vergroot kan worden.

Toegankelijkheid wordt door ons ruim opgevat. Het gaat er niet alleen om dat iemand in een rolstoel of iemand die slecht ziet gemakkelijk naar binnen kan en van alle faciliteiten in het gebouw gebruik kan maken. Hij moet zich ook gemakkelijk kunnen verplaatsen in stad, in dorp, op wegen.  Wie altijd van de natuur heeft gehouden, zal graag ook een ommetje willen maken in bossen en op heidevelden. Als hij op reis gaat is het heel handig te weten waar er onderweg een invalidentoilet te vinden is. En zo zijn er nog tal van andere zaken waarmee we het leven voor minder mobiele mensen aangenamer kunnen maken. Dat is ook interessant voor de bedrijfstak toerisme in Drenthe.
Daarover gaat het op 27 oktober.

Een belangrijke aanzet heeft de gemeente Emmen gegeven met een nota over toegankelijkheid van gebouwen in Emmen; deze nota is samen met enkele andere documenten op het gebied van toegankelijkheid toegestuurd aan de gemeenteraad van Emmen; zie agendapunt 11 c.

De bijeenkomst in Westerbork wordt gehouden in één van de zalen van restaurant Meursinge, Hoofdstraat 48.
Aanvang 19.30 uur; de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst zal ook uitgebreid aandacht worden besteed aan het langer zelfstandig blijven wonen van mensen die door ouderdom of een beperking niet meer zonder zorg en ondersteuning kunnen. Spreker voor dit onderwerp is Marnix Norder. Lees meer over dit onderdeel van de bijeenkomst.

De bijeenkomst wordt onder de vlag van PvdA Drenthe georganiseerd door de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe.

Laatst bijgesteld op 19 oktober 2015

Update: het was de bedoeling dat Gerrit Hidding uit Emmen het onderwerp ‘toegankelijkheid’ zou inleiden, maar door onvoorziene omstandigheden kan hij niet aanwezig zijn.