Discussie op 26 maart over solidariteit in zorg en pensioen (Update)

Door Redactie op 13 maart 2018

Houden we de solidariteit in de zorg en in het pensioen overeind? James van Lidth de Jeude onderzoekt hoe het gesteld is met die solidariteit. Hij gaat daarover in discussie tijdens de middagbijeenkomst voor oudere leden van de PvdA in Drenthe, op 26 maart. Verder analyseert Jacob Bruintjes de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit alles onder leiding van Bert Damming.

PROGRAMMA

1. James van Lidth de Jeude over solidariteit in zorg en pensioen

Tot hij in 1982 wethouder van Utrecht werd, was James van Lidth de Jeude leraar wis- en natuurkunde. In 1994 t/m medio 2007 was hij burgemeester van Deventer.
Bezoekers van het PvdA Congres kennen hem ook als lid van het presidium.

James onderzoekt hoe het gesteld is met de solidariteit in de zorg en in het pensioenstelsel gehandhaafd blijft. Hij zal daar met de aanwezigen over in discussie gaan.
Ter voorbereiding op die discussie heeft hij speciaal voor deze bijeenkomst een notitie geschreven , waarin jij alvast zijn mening toelicht en achtergrondinformatie geeft.

2. Jacob Bruintjes over de gevolgen van de verkiezingen op 21 maart

Ook Jacob Bruintjes was leraar Duits en Engels. Na 10 jaar lidmaatschap van de raad was hij van 1998 t/m begin 2014 wethouder van Borger-Odoorn. Op dit moment is hij o.a. voorzitter van PvdA Drenthe.

Van Jacob is bekend dat hij na elke verkiezing de uitslagen grondig analyseert.

Bert Damming zal als gespreksleider optreden

Bert Damming begon zijn loopbaan als leraar aan een MBO in Zwolle. Hij is 24 jaar achtereen wethouder geweest van eerst de gemeente De Wijk en na de gemeentelijke herindeling van de gemeente De Wolden. Tot en met begin 2010. Hij is nog steeds actief binnen de PvdA.

LOCATIE EN TIJD

De bijeenkomst vindt plaats in het dorpshuis De Weidehoek, Meester Haddersstraat 31, 9418 PB Wijster. Aanvang 14.00 uur; inloop vanaf 13.30 uur. Eindtijd tussen 16.00 en 16.30 uur.

AANMELDEN

Alle oudere leden van de PvdA in Drenthe die per e-mail bereikbaar zijn, hebben een uitnodiging ontvangen met een verzoek om zich aan te melden, wanneer zij van plan zijn de bijeenkomst bij te wonen.

IMPRESSIE UIT 2017

Nog eens nalezen hoe de beide middagbijeenkomsten in 2017 verliepen?
Klik hier om de impressie te lezen en klik hier om de foto’s te bekijken.

JAARVERSLAG 2017 WERKGROEP OUDERENBELEID

De middagbijeenkomst wordt georganiseerd door de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe. De belangrijkste activiteiten van de werkgroep in het afgelopen jaar zijn opgenomen in het eigen jaarverslag 2017.