Door Luuc Christensen op 24 september 2015

De aanhoudende discussie over de mantelzorgboete doet niemand goed

Voor de invoering van de mantelzorgboete voor AOW-ers is in het parlement geen meerderheid. Toch trekt het kabinet de maatregel niet in. Ondertussen is de mantelzorgboete in enkele andere wetten wel ingevoerd, met alle nadelige gevolgen van dien, zoals blijkt uit bijv. een recent zwartboek en een uitzending van Nieuwsuur. Met de halsstarrig aandoende houding van het kabinet kan niemand blij zijn.

De toepassing van de kostendelersregeling is tot 1 januari 2018 opgeschort voor een AOW-er, die zijn huis(houden) is gaan delen met haar of zijn mantelzorger. Gevolg van de regeling zou zijn dat in een dergelijk geval er op de AOW-uitkering zou worden gekort. Staatssecretaris Klijnsma nam het besluit tot opschorting vanwege de massale protesten tegen wat de ‘mantelzorgboete’ is gaan heten. Zij wil nader onderzoek.

Nadat ook de PvdA-fractie enige tijd geleden heeft laten weten dat afstel voor haar de enige optie is, ontbreekt parlementaire steun voor invoering van de ‘mantelzorgboete’.

Minder algemeen bekend is dat de kostendelersnorm ondertussen wel is ingevoerd in enkele andere wetten: Wet werk en bijstand, Wet aanvullende inkomensvoorziening ouderen, Algemene nabestaandenwet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Het ‘Groot MO/GGz overleg Amsterdam’ heeft in augustus een zwartboek uitgebracht. Het Landelijk Platform GGz en Mezzo hebben  recent een gezamenlijke brief gestuurd aan de Kamer, met het verzoek de kostendelersnorm maar in z’n geheel uit alle wetten te schrappen. Wellicht is dat ook wel het beste, om daarna eens goed te bekijken hoe het primaire doel van de kostendelersregeling wel op een aanvaardbare en realistische manier verwezenlijkt kan worden.

Lees ter illustratie ook een artikel over de mantelzorgboete in de NRC van 14 augustus 2015

Luuc Christensen

Luuc Christensen

Maak kennis met Luuc Christensen “Het aandeel ouderen in Drenthe neemt toe. Nu is de diversiteit onder ouderen net zo groot als onder mensen jonger dan 65 jaar. Maar ouderen hebben één ding gemeen: er komt een moment – voor de een wat eerder dan voor de ander – dat de gezondheid minder wordt, de mobiliteit

Meer over Luuc Christensen