Door Redactie op 19 december 2015

Dank voor Albert Huizing bij de afsluiting van de viering van 200 jaar Provincie Drenthe

De viering van het 200-jarig bestaan van de Provincie Drenthe is afgesloten. Voormalig Statenlid Albert Huizing, huidig voorzitter van de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe, ontving uit handen van Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar een aandenken, omdat hij samen met D66-er Jurr van Dalen het initiatief had genomen voor de viering.
Als sluitstuk van de viering wordt het uit 1412 daterende ‘Drents Landsrecht’ gerestaureerd en tentoongesteld in het Drents Museum.

De afsluiting van de viering vond plaats tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe op 16 december. Jacques Tichelaar bracht de vele activiteiten rond de viering in herinnering. Eén van de hoogtepunten was een toneelstuk, waarin de huidige leden van het provinciaal bestuur een vergadering uit 1815 naspeelden, getooid in de kleding uit die tijd. “De klap op de vuurpijl” volgens Jacques Tichelaar. Hij overhandigde een ingelijste foto, genomen tijdens de uitvoering van het toneelstuk, onder dankzegging voor hun initiatief en hun bijdragen, als aandenken aan Albert Huizing en Jurr van Dalen.

Gedeputeerde Ard van der Tuuk zorgde voor het slotakkoord van de viering. Hij had bij een bezoek aan het Drents Archief gezien, dat een exemplaar van het ‘Drents Landsrecht’ – dat beschouwd kan worden als de Drentse grondwet uit 1412 – sterk gehavend in een doos was opgeborgen. Op zijn voorstel hebben Gedeputeerde Staten besloten mee te werken aan het restaureren van dit exemplaar, waarna het te zien zal zijn in het Drents Museum in Assen.

Op de foto boven en onder v.l.n.r.: Albert Huizing, Jurr van Dalen en Jacques Tichelaar.

Schermafbeelding 2015-12-19 om 11.23.55

Dit onderdeel van de vergadering van Provinciale Staten is te zien en te horen in dit fragment, na het onderwerp Geopark De Hondsrug.