Door Redactie op 9 mei 2016

Cees Bijl wordt de nieuwe PvdA-gedeputeerde

De PvdA Statenfractie heeft een opvolger gevonden voor Ard van der Tuuk die, zoals bekend, begin april is opgestapt als gedeputeerde. Het is Cees Bijl, de huidige burgemeester van de gemeente Emmen. Met Cees als lid van Gedeputeerde Staten verwacht de Statenfractie als volwaardig coalitiepartner de samenwerking met de andere 3 collegepartijen – VVD, CDA en ChristenUnie – succesvol te kunnen voortzetten. De inzet van het vorig jaar gesloten collegeakkoord Dynamisch en Ondernemend blijft wat de PvdA betreft onverminderd van kracht.

Lees verder op de website van PvdA Drenthe.