Door Redactie op 23 mei 2016

Bijeenkomst over verbetering toegankelijkheid in Drenthe op 23 mei

Weet u nog? Eén op de 8 inwoners van Nederland ervaart hinder en ongemak door te moeten leven met een beperking. Heel vervelend voor ruim 2 miljoen mensen, maar ook voor hun gezins- en familieleden. Aan die beperking kunnen we weinig doen, maar we moeten als samenleving proberen de gevolgen daarvan te verlichten. We zijn een eind op weg, maar we doen nog niet genoeg. Niet voor niets hebben de Verenigde Naties in 2006 het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap vastgesteld, waarvan de invoering in Nederland pas dit jaar door de beide Kamers is goedgekeurd.

PvdA wil snel de belemmeringen voor mensen met een beperking wegnemen

Als PvdA in Drenthe willen we snel de mogelijkheden verbeteren van mensen met een beperking om deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer. Daar is veel meer voor nodig dan alleen de spreekwoordelijke drempels verwijderen, de deuren verbreden en liften aanbrengen.

En is het niet zo, dat een verbetering voor mensen met een beperking meestal ook een verbetering voor mensen zonder beperking betekent?

Op 23 mei bijeenkomst met Otwin van Dijk en Bert Hassink

Op 23 mei organiseren wij daarvoor een tweede bijeenkomst voor leden van de PvdA. Met Tweede Kamerlid Otwin van Dijk, die zich binnen en buiten de Kamer zeer inspant om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. En met Bert Hassink, voorzitter van de PvdA-werkgroep Handicap en beleid, die hetzelfde doet binnen de PvdA. Beiden zijn ook – wat we noemen – ervaringsdeskundigen.

Aan het einde van de bijeenkomst zal worden vastgesteld, waar we de komende jaren de nadruk op willen leggen.
Om deze reden hebben we al onze raadsfracties in Drenthe, alle afdelingsbesturen en de PvdA-wethouders uitdrukkelijk uitgenodigd, want een groot deel van de verbeteringen zal op gemeentelijk niveau uitgevoerd moeten worden.

Locatie en tijdstip

Deze bijeenkomst voor PvdA-leden vindt plaats in dorpshuis De Weidehoek, Meester Haddersstraat 31 in Wijster.
Start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Gespreksleider is Ruud Fokkens.

Deze bijeenkomst is een initiatief van:

  • Roelie Goettsch, voorzitter van onze Statenfractie
  • Jacob Bruintjes, voorzitter van het PvdA Gewest Drenthe
  • Albert Huizing, voorzitter van de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

 

Meer informatie over de bijeenkomst is hier te vinden.