Door Redactie op 14 september 2015

Bijeenkomst over veranderingen in het verzorgingshuis en in de thuiszorg

De PvdA-Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe heeft weer een interessante bijeenkomst voor PvdA-leden van 65 jaar en ouder georganiseerd. Behalve dat er veel ruimte is om met elkaar het laatste nieuws uit te wisselen, laat Geert Tent, directeur van Woonzorgcentrum ’t Derkshoes in Westerbork, zien hoe hij inspeelt op de veranderingen die plaats vinden in het verzorgingshuis en thuiszorg.

Verder vertellen Roelie Goettsch, de nieuwe voorzitter van de PvdA-fractie in Provinciale Staten, en Jacob Bruintjes, de nieuwe voorzitter van PvdA Gewest Drenthe, iets over wat zij willen bereiken in hun nieuwe functie.

De discussieleider is Hans Hornstra, tot maart dit jaar Statenlid.
Hans is al enige tijd bezig een zorgcoöperatie in Gees van de grond te krijgen en hij zal iets vertellen over zijn ervaringen bij de voorbereiding.

De bijeenkomst wordt gehouden op maandagmiddag 12 oktober in dorpshuis De Weidehoek in Wijster en begint om 14.00 uur.

Meer informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de werkgroep Albert Huizing.