Door Redactie op 17 december 2017

Belastingdienst nog weinig behulpzaam voor mensen zonder internet

“Het moet niet betekenen dat als je hebt gevraagd om papieren post toch verwezen wordt naar een website en dat je dan je privacy op zou moeten geven om je belastingzaken goed te kunnen regelen. Dat kan niet de bedoeling zijn.” Aldus de Nationale Ombudsman tegen de Belastingdienst.

De Nationale Ombudsman heeft het voor elkaar gekregen. Personen die de Belastingdienst hebben laten weten berichten per post te willen ontvangen in plaats van digitaal, kunnen bellen naar de Helpdesk Digitale Post als ze iets willen weten. Tot nu toe werden deze mensen vaak in een brief verwezen naar de website. Een medewerker van de Belastingdienst vertelde desgevraagd dat “iedereen wel iemand in zijn of haar omgeving heeft die kan helpen de informatie online op te zoeken.” Kennelijk kan deze medewerker zich moeilijk verplaatsen in iemand die niet wil dat een ander betrokken moet worden in zijn belastingzaken om duidelijk te krijgen wat de Belastingdienst te melden heeft.
Lees het artikel van de Nationale Ombudsman, waarin hij deze zaak beschrijft: ‘Geen computer? Kijkt u maar op onze website.

Een gelijkend voorval is eerder beschreven in een artikel op onze website: ‘Belastingdienst, zo had het ook gekund!

Het is bekend dat de Belastingdienst een voorkeur heeft voor digitaal berichtenverkeer. Het voornemen van de Belastingdienst om na een overgangsperiode het berichtenverkeer volledig digitaal te laten verlopen (‘Het afschaffen van de blauwe envelop’) ontmoette echter zoveel maatschappelijke weerstand, dat de Staatssecretaris toezegde dat het berichtenverkeer – dus ook belastingaangiften en belastingaanslagen – via de post voorlopig mogelijk blijft voor wie daar om vraagt.

Erg tegemoetkomend jegens mensen die niet (meer) vaardig zijn in het omgaan met internet lijkt de Belastingdienst nog steeds niet. Dit blijkt maar weer uit de zaak waar de Nationale Ombudsman over schrijft.

Het zou voor de duidelijkheid beter zijn wanneer er naast een Helpdesk Digitale Post een Helpdesk Briefpost wordt ingesteld, waarnaar in alle berichten van de Belastingdienst verwezen wordt.