Door Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe op 31 augustus 2017

Beerend de Weerd 1938 – 2017

Beerend de Weerd uit Hoogeveen is 24 augustus jl. overleden. Hij was ruim 50 jaar lid van de PvdA en heeft veel voor onze partij en de Hoogeveense afdeling betekend. Daarnaast was hij een tijd secretaris van de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe. Hendrikus Loof, voorzitter van de PvdA-afdeling Hoogeveen schrijft op de website van de afdeling:

“Ik leerde hem kennen omstreeks 2003 toen ik zelf net in de raad zat en Beerend als ‘eerste opvolger’ fractievergaderingen begon bij te wonen. Later is Beerend nog een tijd raadslid voor ons geweest maar dat was, volgens mij, niet helemaal zijn ding. Op de voorgrond treden deed ie liever niet. Beerend was meer van de achtergrond, de ondersteuning. Iemand die met liefde het secretariaat van ons bestuur op zich nam en dat vele jaren trouw en op geheel eigen wijze heeft vervuld. Iemand die heel trouw gewestelijke vergaderingen voor ons bezocht en daar verslag van deed. Iemand ook die regels, procedures en weet ik wat niet allemaal bijhield en er voor zorgde dat wij mee konden doen aan verkiezingen. Dienstbaarheid was hem niet vreemd.

Aardig, rustig en vriendelijk. Woorden die me steeds te binnen schieten als ik dit stukje schrijf en terugdenk aan hem. Ontzettend, zou ik er eigenlijk nog voor moeten zetten. Ontzettend aardig, rustig en vriendelijk. Beerend heb ik nooit boos of opgewonden gezien. Eén keer misschien dan. Toen we, tussen kerst en oud en nieuw campagne aan het voeren waren in de Hoofdstraat en het zo koud was dat het zelfs Beerend te gortig werd.

Een sociaaldemocraat in hart en nieren. Van de oude stempel zouden we tegenwoordig zeggen maar dat is in het geval van Beerend beslist geen diskwalificatie. Mensen als Beerend zijn er altijd te weinig. De wereld zou er een stukje beter uitzien met veel mensen zoals Beerend. En ook al moesten we Beerend al een tijdje missen, de dankbaarheid voor zijn inzet en bijdrage aan de Hoogeveense PvdA is er niet minder om. Hulde!”

Wij kunnen deze woorden geheel onderschrijven en condoleren de familie De Weerd met het overlijden van Beerend de Weerd.

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Lees over de samenstelling van de werkgroep

Meer over Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe