Door Redactie op 1 juli 2016

Onze actiepunten voor een toegankelijk Drenthe

De PvdA in Drenthe heeft zijn actiepunten uitgebreid om van Drenthe binnen 3 jaar de meest toegankelijke provincie te maken voor mensen met een beperking. Voorop staat dat ideeën en initiatieven tot verbetering van de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van Drenthe worden ontwikkeld in samenspraak met vertegenwoordigers van de mensen met een beperking.

Lijst met actiepunten
Bij de keuze van de actiepunten hebben de mogelijkheden waarover gemeenten en provincie beschikken om verbetering in de toegankelijkheid aan te brengen, een bepalende rol gespeeld. De actiepunten hebben betrekking op:

  • Verbetering van de bereikbaarheid
  • Geschikte woon- of verblijfsituatie
  • Gebruik van communicatiemiddelen
  • Mogelijkheden tot meedoen
  • Aandacht voor goede initiatieven
  • Toetsen op toegankelijkheid

Lees hier de volledige lijst met actiepunten

Voorbereid tijdens bijeenkomst op 23 mei jl.
De lijst is aangevuld naar aanleiding van de bijeenkomst op 23 mei jl., waar leden van de PvdA-fracties in de Drentse gemeenteraden en Staten bijeen waren om samen met de andere aanwezigen concrete voorstellen voor een toegankelijk Drenthe te bedenken, waar de komende jaren aan gewerkt kan worden door gemeenten en provincie. Tweede Kamerlid Otwin van Dijk en Bert Hassink, voorzitter van de PvdA werkgroep Handicap & beleid, waren belangrijke sprekers tijdens deze bijeenkomst; zij brachten hun kennis en ervaring in.
Lees het verslag van de bijeenkomst van 23 mei

Toegankelijkheid moet veel breder worden opgevat dan een brede deur zonder drempels
Dit kan niet genoeg benadrukt worden, zoals ook naar voren is gebracht tijdens de bijeenkomst op 23 mei.
Ten eerste omdat de groep mensen met een beperking (één op de acht inwoners van Nederland) niet alleen de mensen omvat met een lichamelijke beperking, maar ook mensen met een verstandelijke beperking of een psychische stoornis.
Ten tweede omdat de aard van de beperkingen ongelofelijk divers is.
Ten derde omdat er meer factoren zijn die van invloed zijn op de toegankelijkheid, zoals onderwijs, werk en internet.

Deze lijst vervangt een eerdere lijst
De uitgebreide lijst met actiepunten Toegankelijkheid vervangt de voorlopige lijst, die tijdens een bijeenkomst op 27 oktober 2015 is vastgesteld.