Door Redactie op 23 oktober 2018

Aan gemeentelijke balie moet contant betalen mogelijk blijven

De digitalisering van de samenleving gaat snel. Sommige overheidsdiensten trekken daaruit de conclusie dat zij (op termijn) kunnen volstaan met berichtgeving via het internet en met betalen met een pinpas. Zo had de Belastingdienst het voornemen om berichten alleen nog maar via de e-mail te sturen. Maar moest daarvan afzien na vele protesten en na een advies in 2016 van de Nationale Ombudsman, die onder meer schrijft: “De Belastingdienst moet waarborgen dat ook de mensen die moeite hebben met de digitalisering kennis kunnen nemen van de berichten van de Belastingdienst. Ook voor hun moet de overheid toegankelijk blijven.”

Uitspraak Europese Centrale Bank
Nu heeft de Europese Centrale Bank (ECB) laten weten dat inwoners aan de balie van het gemeentehuis volgens Europees recht moeten kunnen betalen met contact geld, als zij dat willen. Bijvoorbeeld voor een rijbewijs of identiteitskaart. Europees papiergeld en euromunten zijn wettig betaalmiddel en gemeenten mogen die niet weigeren.

Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft naar aanleiding van de uitspraak van de ECB op 22 oktober 2018 een brief naar de gemeenten gestuurd. De VNG schrijft onder andere: “Inwoners kunnen worden gestimuleerd om per pin te betalen, maar voor hen die dat niet kunnen of willen, moet er maatwerk worden geleverd en zal moeten worden voorzien in de mogelijkheid om contant te betalen. Het is belangrijk dat niemand wordt uitgesloten van het doen van betalingen voor essentiële diensten.”

Reikwijdte van de uitspraak van de ECB
De vraag die opdoemt is, voor welke situaties de uitspraak van de ECB óók toepasbaar is. Neem het voorbeeld van een gemeentelijke uitvoeringsorganisatie, die zorgt voor de inzameling en verwerking van het afval van inwoners. Deze organisatie is een NV, waar de gemeenten aandeelhouders van zijn.
Het grof vuil moet door inwoners naar het afvalbrengstation gebracht worden. Voor een deel van het afgegeven afval moeten de inwoners betalen bij de kassa van het afvalbrengstation. Betalen is echter alleen mogelijk door te pinnen; contant geld wordt niet aanvaard.
Het zou een logisch gevolg van de uitspraak van de ECB zijn wanneer voortaan ook voor het brengen van grofvuil naar het afvalbrengstation betaald kan worden met contant geld.
De praktijk moet uitwijzen of deze consequentie getrokken zal worden.

Lees de brief van de VNG van 22 oktober 2018 op de website van de VNG

Foto: Pixabay