Middagbijeenkomst voor oudere leden van de PvdA in Drenthe

Door Redactie op 8 oktober, van 14:00 tot 16:30 | Dorpshuis De Weidehoek, Meester Haddersstraat 31, Wijster

Zie voor inhoud, sprekers en gespreksleider het artikel Cultuur en bijdragen van ouderen aan de samenleving – aankondiging bijeenkomst 8 oktober op deze website.